Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (Cod 14-2-3A) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document justificativ pentru evidenţa predării-primirii şi mişcării mijloacelor fixe.

1.Serveşte ca:
- document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unităţii (secţie, serviciu, brigadă, atelier, unităţi subordonate etc.);
- document de însoţire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secţia sau subunitatea predătoare la cea primitoare;
- document justificativ de înregistrare în evidenţa responsabilului cu mijloacele fixe la locurile de folosinţă şi în contabilitate.
2.Întocmire:
- Se întocmeşte în două exemplare de către persoana desemnată de compartimentul care dispune mişcarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-şef, energetic-şef, administrativ etc.).
3.Circulaţie:
- La persoana care aprobă mişcarea mijlocului fix în cadrul unităţii (ambele exemplare);
- La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predătoare, pentru semnare de predare de către responsabilul cu mijloacele fixe şi pentru semnare de primire de către delegatul secţiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
- La secţia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (împreună cu mijlocul fix), pentru înregistrarea în evidenţă la locul de folosinţă (exemplarul 1);
- La compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea mişcării mijlocului fix (exemplarul 1).
4.Arhivare:
- La compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- La secţia (serviciul, atelierul, subunitatea) predătoare (exemplarul 2).
5.Conţinutul minimal obligatoriu:
- denumirea formularului;
- numărul documentului, data eliberării (ziua, luna, anul), predător, primitor;
- numărul curent, denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice, numărul de inventar, bucăţi, valoarea de inventar;
- subunitatea predătoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
- subunitatea primitoare (secţie, atelier etc.); numele şi prenumele, semnătura;
- aprobat: data, semnătura.
Alte produse recomandate ...