Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Conform legii 32/1994 privind sponsorizarea, actul de sponsorizare este reprezentat de înţelegerea dintre două părţi prin care se agrează transferul de bunuri materiale sau de mijloace financiare de la sponsor la beneficiar, cu scopul susţinerii activităţii fără scop lucrativ a beneficiarului.
Potrivit legii, beneficiar al unei sponsorizării poate fi orice persoană juridică fără scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea sau urmează să dezvolte un proiect în unul din următoarele domenii: cultural, artistic, educaţional, filantropic, etc. (lista completă în art. 4 al legii 32/1994).
De asemenea, potrivit legii, sponsor poate fi orice entitate cu sau fără personalitate juridică. Astfel, şi o persoană fizică poate efectua sponsorizări prin depunerea declaraţiei 230 la organul fiscal de care aparţine, cu menţionarea datelor beneficiarului sponsorizării, în sumă de 2 procente din impozitul pe veniturile sale.
Din punct de vedere contabil, Codul Fiscal (legea 571/2003) prevede aspectele necesare atât pentru beneficiarul sponsorizării cât şi pentru sponsor.
Astfel, beneficiarul sponsorizării este scutit de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din donaţii primite (art. 15 şi art. 42 legea 571/2003).
În ceea ce priveşte sponsorul, pentru înregistrarea în contabilitate a unei cheltuieli de sponsorizare Codul Fiscal prevede obligativitatea completării unui contract de sponsorizare şi a unei chitanţe (cod 14-4-1) sau evidenţierea transferului în extrasul de cont, în cazul transferului de mijloace financiare; şi un proces verbal de predare primire şi evidenţierea ieşirilor prin completarea unui Borderou privind livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii pentru care nu se emite factură fiscală, în cazul sponsorizării cu bunuri sau servicii.
Din punct de vedere fiscal, deductibilitatea cheltuielilor cu sponsorizarea se supune unor condiţii impuse de Codul Fiscal. Această cheltuială este deductibilă de la impozitul pe profit în următoarele limite (minimul dintre cele două):
- 3/1000 din cifra de afaceri, sau
- 20/100 din impozitul pe profit.
În cazul sponsorizărilor de bunuri, limita de deductibilitate este aceeaşi însă modalitatea de înregistrare în contabilitate este mai complexă.

Contractul propus spre descărcare este compus din 11 articole printre care şi: obligaţiile părţilor, durata contractului, caducitatea, notificări, forţă majoră, soluţionarea litigiilor şi altele. Contractul se întinde pe trei pagini şi este formatat de aşa natură încât sponsorul îl poate personaliza prin adăugarea siglei sau logo-ului firmei sale. Fişierul poate fi descărcat în format .pdf pentru listare directă şi completare, dar şi în format .doc sau .odt (pentru OpenOffice Writer) pentru completare şi editare.

Prezentului contract i se poate ataşa şi următoarea anexă pentru descrierea mai amănunţită a bunurilor sau serviciilor acordate cu titlu gratuit şi caracter de sponsorizare.
Alte produse recomandate ...