Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Bonul de consum colectiv (Cod 14-3-4/aA) este un formular tipizat dar fără regim special şi reprezintă un document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a scăderilor de gestiune cu ocazia eliberării din magazie a materialelor în vederea obţinerii de produse finite.

1.Serveşte ca:
– document de eliberare din magazie a materialelor;
– document justificativ de scădere din gestiune;
– document justificativ de înregistrare în contabilitate.
2.Se întocmeşte în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum, de către compartimentul care efectuează lansarea, pe baza programului de producţie şi a consumurilor normate, sau de către alte compartimente ale unităţii, care solicită materiale pentru a fi consumate.
Bonul de consum se poate întocmi într-un exemplar în condiţiile utilizării tehnicii de calcul.
Bonul de consum (colectiv), în principiu, se întocmeşte pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiaşi cont de materiale, loc de depozitare şi loc de consum.
În situaţia în care materialul solicitat lipseşte din depozit, se procedează în felul următor:
– în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso-ul formularului se obţin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;
– în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit şi se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeşte un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiaşi bon de consum.
În bonul de consum, coloanele „Unitatea de măsură“ şi „Cantitatea necesară“ de pe rândul 2 se completează în cazul când se solicită şi se eliberează din magazie materiale cu două unităţi de măsură.
Dacă operaţiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv menţiunea „predat în timpul inventarierii“.
3.Circulă:
– la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);
– la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;
– la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităţilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar şi de primire de către delegatul care primeşte materialele (ambele exemplare);
– la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică (ambele exemplare).
4.Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumirea formularului;
- produsul/lucrarea (comanda); norma; bucăţi lansate;
- numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;
- denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; U/M; cantitatea eliberată;
- preţul unitar; valoarea, după caz;
- data şi semnătura gestionarului şi a primitorului.
Alte produse recomandate ...