Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Situaţia încasării-achitării facturilor (Cod 14-6-7) este un formular tipizat, fără regim special şi este recunoscut ca un jurnal auxiliar Registrului-jurnal.

1.Serveşte ca:
- jurnal auxiliar pentru ţinerea contabilităţii analitice a clienţilor sau furnizorilor la unităţile care aplică forma de înregistrare ,,pe jurnale“;
- ca situaţie a soldurilor contului 411 „Clienţi“, 401 „Furnizori“ sau 404 „Furnizori de imobilizări”.
2.Întocmire:
- Se întocmeşte lunar sau pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil, fie pentru toţi clienţii sau furnizorii, fie separat pe feluri de clienţi sau de furnizori. În cazul în care situaţia se întocmeşte pentru achitarea facturilor separat pe feluri de furnizori, se au în vedere furnizorii principali potrivit categoriilor stabilite pentru înregistrarea în Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).
- Formularul se completează astfel:
În cazul încasării facturilor:
– periodic, pe baza documentelor justificative privind produsele sau mărfurile livrate, lucrările executate, serviciile prestate etc., respectiv încasarea de la clienţi;
– la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neîncasate din Situaţia încasării facturilor întocmită pentru luna precedentă.
În cazul achitării facturilor
– periodic, pe baza documentelor justificative de recepţie a materialelor şi produselor aprovizionate, respectiv de achitare a furnizorilor, în cazul în care contabilitatea analitică a furnizorilor nu se ţine cu ajutorul Jurnalului privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6);
- la începutul lunii, prin transcrierea poziţiilor (facturilor) rămase neachitate din Situaţia achitării facturilor sau din Jurnalul privind decontările cu furnizorii (cod 14-6-6).
3.Circulaţie:
- Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4.Arhivare:
- Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5.Conţinutul minimal obligatoriu:
- denumirea unităţii;
- denumirea şi data (luna, anul) întocmirii formularului;
- ziua înregistrării, numărul şi data facturii, clientul (furnizorul), localitatea (explicaţii), sume de primit (datorate);
- încasarea (plata) facturilor: ziua, contul corespondent, nr. documentului, suma;
- semnături: întocmit, verificat.
Alte produse recomandate ...