Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     0741-051-540     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Decont pentru operaţiuni în participaţie (Cod 14-4-14) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document de evidenţă şi decontare a veniturilor şi cheltuielilor din operaţiuni în participaţie. Se utilizează în toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie.

1.Serveşte ca document pe baza căruia se decontează cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele virate între coparticipanţi.
2.Se întocmeşte de către unitatea care ţine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar, în două exemplare, pe fiecare coparticipant, cu veniturile şi cheltuielile ce revin acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor prevăzute în contractele de asociere încheiate. Cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de conturi de cheltuieli şi venituri, potrivit planului de conturi general aplicabil.
În decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie.
3.Circulă:
– exemplarul 1 – la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;
– exemplarul 2 – la compartimentul care ţine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi care întocmeşte decontul.
4.Se arhivează:
- la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
- la emitent, la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).
5.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţilor emitente şi destinatare; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă conform contractului de asociere în participaţie;
- semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila; conducătorul compartimentului financiar-contabil.
Alte produse recomandate ...