Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     0741-051-540     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Borderoul de achiziţie de la producători individuali (Cod 14-4-13/b) este un formular tipizat, fără regim special şi este un document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor achiziţionate, fie de la parteneri, fie de la producători individuali.

1.Serveşte ca:
– document de înregistrare în gestiune a bunurilor cumpărate;
– document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii bunurilor cumpărate;
– document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achiziţii sau pentru decontarea sumelor plătite pentru achiziţii.
2.Întocmire:
- Se întocmeşte în două exemplare de către persoana care efectuează aprovizionarea cu bunuri de pe piaţa ţărănească, de la producătorii individuali sau de la alte persoane fizice, în momentul achiziţiei.
- Se semnează de către persoana care face achiziţiile respective şi de către gestionarul care primeşte bunul.
3.Circulaţie:
– la gestiune, pentru semnarea de primire a bunurilor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (ambele exemplare), după caz;
– la compartimentul financiar-contabil(exemplarul 1);
– rămâne în carnet (exemplarul 2).
4.Arhivare:
– la compartimentul financiar-contabil(exemplarul 1);
– la delegatul achizitor (exemplarul 2).
5.Conţinutul minimal obligatoriu:
- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numărul şi data contractului; producătorul: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, după caz;
- denumirea produselor; codul; U/M; cantitatea; preţul unitar; valoarea; avansul acordat; suma plătită; semnătura de primire a sumei;
- semnături: achizitor, gestionar.

Fişierul propus pentru descărcare este format dintr-un tabel formatat să conţină informaţiile minime obligatorii, menţionate mai sus şi este complet editabil pentru a folosi cat mai bine nevoilor companiei sau poate fi direct imprimat şi completat de mană.
Alte produse recomandate ...