Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site resprezintă acordul dumneavoastră pentru folosirea cookie-urilor. Aflaţi mai multe sau Inchideţi notificarea
Autentificare, Inregistrare, Contact     0741-051-540     Aveti in cos 0 produse, in valoare totala de 0 lei.
Fişa mijlocului fix (Cod 14-2-2) este un formular tipizat dar fără regim special, folosit pentru ţinerea evidenţei mijloacelor fixe şi pentru evidenţa mişcărilor şi a creşterilor sau diminuărilor de valoare a acestora.

1.Serveşte ca:
-document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.
2.Întocmire:
-Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
- Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
- Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat.
- Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
- Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
- În coloana „Bucăţi“, intrările se înscriu „în negru“, iar ieşirile „în roşu“.
- Înregistrările în coloanele „Debit“, „Credit“ şi „Sold“ se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
- În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix.
- Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.
3.Circulaţie:
- Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
4.Arhivare:
- Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
5.Conţinutul minimal obligatoriu:
- denumirea formularului;
- numărul de inventar;
- felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;
- valoarea de inventar;
- amortizarea lunară;
- denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice;
- accesorii;
- grupa;
- codul de clasificare;
- data dării în folosinţă (anul, luna);
- data amortizării complete (anul, luna);
- durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%), după caz;
Verso, după caz:
- numărul de inventar; documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, după caz.
Alte produse recomandate ...